Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty a knihy na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete všetky voľne dostupné dokumenty, brožúry a knihy v PDF formátoch alebo linky odkazujúce na ďalšie užitočné informačné zdroje. Kliknite na obrázok alebo titulok a stiahnite si brožúru podľa vášho výberu.

04. 04. 2018 | PDF - 24 strán | 23,5 MB

Slovensko môže byť úžasná krajina pre život. Žiaľ, krajinu si neriadime tak, ako by sme mohli. Výsledkom je školstvo v dezolátnom stave, krachujúce zdravotníctvo či nefunkčné súdnictvo. Preto sme si my v strane Sloboda a Solidarita položili otázku, čo treba urobiť, aby bolo Slovensko ...

27. 02. 2018 | PDF - 84 strán | 8 MB

Dnešný systém daní a odvodov je nespravodlivý a plný byrokracie. Platíme jedny z najvyšších odvodov na svete. Zavedením OB sa odvodové zaťaženie zníži a čistý príjem väčšiny obyvateľstva bude vyšší ako dnes. Podporujeme materstvo aj študentov. OB je náš „sociálny balíček“ pre ...

19. 02. 2018 | PDF - 48 strán | 27,4 MB

Po rokoch prešľapovania na mieste a masívneho zhoršovania sa podnikateľského prostredia je najvyšší čas na zásadné ekonomické reformy. Treba znížiť dane, znížiť a zjednodušiť odvody, odbúrať bariéry v podnikaní, obmedziť byrokraciu a odstrániť korupciu. Tvoriť hodnoty sa musí znovu ...

29. 03. 2017 | PDF - 64 strán | 3,3 MB

Nechceme EÚ likvidovať, ani z nej vystupovať. Naopak, v snahe o jej úspešné pokračovanie vznikol tento návrh reformy EÚ. Návrhy majú jednu spoločnú črtu – dostať EÚ do stavu, v ktorom môže fungovať najlepšie. Tento manifest je odpoveďou všetkým tým, ktorí nám vyčítajú, že stále len ...

07. 12. 2016 | PDF - 23 strán | 1,3 MB

Strana SaS už dávnejšie predstavila niektoré návrhy k volebnému systému a teraz sme tieto návrhy chceli prepracovať, rozšíriť a prispieť týmto do verejnej diskusie. Myslíme si, že volebný systém na Slovensku je základ dobre fungujúcej demokracie a v podstate ide o to, aby sme našli práve také pravidlá, ktorými spravodlivým a presným, korektným spôsobom zistíme čo chce väčšina. Naše myšlienky a návrhy sme spísali do brožúry 18 vylepšení volebného systému na Slovensku.

14. 11. 2015 | PDF - 90 strán | 2 MB

Odvodový bonus III ponúka zásadnú reformu odvodového a sociálneho systému na Slovensku, ktorá spočíva v tom, že každému človeku by bola priznaná nejaká základná dávka za určitých podmienok a keď začne tento človek pracovať, tak mu tu dávku nezoberieme. To je to veľmi dôležité. My mu ju začneme len mierne znižovať tak, ako rastie jeho príjem. Toto je podstata a je to vlastne riešenie toho, ako odbúrať tú obrovskú bariéru medzi nepracovaním a pracovaním.

17. 10. 2015 | PDF - 94 strán | 3 MB

Volebný program SaS je zložený zo súborov ekonomických reforiem pod názvom Agenda 2020, „Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť“. Navrhované ekonomické reformy SaS pre budúce roky sú mierené prevažne na zastavenie rozkrádania štátu, zneužívania moci, zníženie daní ...

03. 07. 2015 | PDF - 24 strán | 5 MB

Agenda 2020 - Ekonomický volebný program je odozvou strany SaS na viac ako desaťročné obdobie masívneho zhoršovania podmienok na Slovensku. Zhoršovanie podmienok pre všetkých, ktorí pracujú a chcú pracovať, od živnostníkov cez podnikateľov a pracujúcich, až po samotných študentov, ktorých ekonomická situácia núti privyrábať si popri škole. Ekonomické reformy spravili pred vyše 10 rokmi zo Slovenskej republiky tigra (svetlý bod) Európy, a to treba spraviť aj dnes.

05. 05. 2015 | PDF - 6 strán | 451 KB

Len systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia zabezpečí viac pracovných miest a vyššie mzdy. Strana SaS ponúka vyše 40 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré nemajú žiaden negatívny dopad na štátny rozpočet a dajú sa okamžite realizovať.

23. 02. 2014 | PDF - 66 strán | 7 MB

Slovensko potrebuje rozumné a odvážne reformy ako soľ a prvou z nich je reforma pracovného práva. Nie kozmetika, ale skutočná reforma. Zákonník práce treba výrazne zjednodušiť a mieru sociálnej ochrany dostať na zdravú úroveň. To síce neznie príliš ľúbivo, ale je to nevyhnutné. Preto predstavujeme Liberálny zákonník práce. Jeho základnou filozofiou je pružnosť, lebo zamestnávanie nesmie byť pre podnikateľov priveľkým rizikom, ktorému sa snažia vyhnúť.

16. 01. 2014 | PDF - 23 strán | 1 MB

Európska únia je skvelá myšlienka. Jednotný trh, odstránenie hraníc, spoločná mena. To sú veci, ktoré zlepšili obyvateľom život a za ktoré sa oplatí bojovať. Európska únia je však aj regulačné šialenstvo, porušovanie pravidiel, prebujnelá administrácia a silná korupcia v oblasti eurofondov.

07. 01. 2014 | PDF - 18 strán | 353 KB

Program SaS pre voľby do Európskeho parlamentu je zložený zo šiestich častí. V prvej časti sa dozviete, čo Slovensko od vstupu do Európskej únie získalo a o čo prišlo. Druhá časť poukazuje na premeny EÚ – jej prehnané ambície, príčiny poklesu medzinárodnej konkurencieschopnosti ...

25. 02. 2012 | PDF - 95 strán | 1,2 MB

Za dva roky sme sa zmenili a zmenil sa aj náš prístup k programu. Predtým sme ponúkali nápady, tentokrát ponúkame komplexnú víziu. Vieme ako štát funguje a ako by fungovať mal. Ponúkame alternatívu voči existujúcim prístupom. Sme stranou odborníkov a tento program to potvrdzuje.

5. 9. 2011 | PDF - 15 strán | 4,8 MB

„Teraz už nejde o Grécko, teraz ide o euro.“ Týmto nezmyslami sa európski politici snažia voličov vystrašiť, prečo musia pokračovať v morálnom hazarde. Tak, ako nie je možné hasiť oheň ventilátorom, tak nie je možné riešiť dlhovú krízu novými dlhmi. Jediné, čo pomôže, je pozrieť sa pravde do očí. Grécko musí vyhlásiť platobnú neschopnosť, Taliansko musí začať šetriť a musia začať platiť pravidlá, ktoré si eurozóna pri vzniku stanovila. Bude to bolieť, ale je to jediné riešenie.

19.02.2010 | PDF - 103 strán | 5,8 MB

Každý bod programu SaS má jednoduchú a prehľadnú štruktúru. Na začiatku vždy pomenúvame súčasný stav - čím je nevyhovujúci a z akých príčin. Potom v časti „SaS navrhuje“ menujeme konkrétne kroky, ktoré chceme podniknúť na jeho zlepšenie.

21.05.2005 | PDF - 240 strán | 12,1 MB

Súčasný komplikovaný sociálny a odvodový systém by mohol byť nahradený jediným odvodom a jedinou sociálnou dávkou. Politici sa však boja veľkých zmien. Súčasný sociálny systém je postavený na dávno zastaraných a hlavne neudržateľných pravidlách, ktoré boli prijaté pred zhruba 120 rokmi. Slovensko pritom môže byť prvou krajinou na svete, ktorá si vyriešila dane, odvody, sociálne dávky, dôchodky a dokonca aj problém nízkych miezd.

30.04.2003 | PDF - 46 strán | 1,3 MB

Daňové zákony platné od roku 1993 boli veľakrát novelizované, najmä v snahe "zaplátať" ich nedostatky, ktoré sa podarilo veľmi rýchlo nájsť (a využiť vo svoj prospech) určitej skupine daňovníkov. Zmeny daňových zákonov boli podmienené aj politickými vplyvmi. Pod tlakom lobistických skupín sa do daňových zákonov dostalo aj veľa nesystémových výnimiek, ktoré zvýhodňovali či znevýhodňovali určité skupiny daňovníkov.

Diplomová práca
Porovnanie kvantifikácií
Dopad na ŠR