Ministerstvo hospodárstva SR

Adresa
Telefón
Email

Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
www.mhsr.sk
FB: https://www.facebook.com/mhsr.sk

Podateľňa otváracie hodiny:
8:00 - 11:30; 12:00 - 15:00

Ústredňa: 02/4854 1111

Kontakt pre médiá:
tlacove@mhsr.sk

Žiadosti o informácie:
info@mhsr.sk

Adresa

Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
www.mhsr.sk
FB: https://www.facebook.com/mhsr.sk

Telefón

Podateľňa otváracie hodiny:
8:00 - 11:30; 12:00 - 15:00

Ústredňa: 02/4854 1111

Email

Kontakt pre médiá:
tlacove@mhsr.sk

Žiadosti o informácie:
info@mhsr.sk