Podania na OLAF

Podania na OLAF pre zneužitie finančných prostriedkov EÚ

NA TEJTO STRÁNKE NÁJDETE PODANIA NA OLAF - EURÓPSKY ÚRAD PRE BOJ PROTI PODVODOM, KTORÉ SOM PODAL NA PREŠETRENIE OD ROKU 2014 A V AKOM STAVE SA DNES NACHÁDZAJÚ. 
PRE STIAHNUTIE ZOZNAMU KLIKNITE NA "DOWNLOAD" POD TEXTOM.

Odkedy som poslancom Európskeho parlamentu, zaoberám sa prípadmi potenciálneho zneužitia finančných prostriedkov EÚ, či už na základe podnetov občanov, alebo na základe vlastnej iniciatívy. Ak sa ukáže, že prípad je vhodné podať na OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom, tak ho tam podám, čo som už vykonal so 17 prípadmi a práve tieto prípady sa nachádzajú aj v tejto tabuľke. Spolupráca s OLAF-om je často náročná, keďže vyšetrovanie OLAF-u trvá dlhú dobu, alebo je predčasne zastavené, napríklad z dôvodu, že OLAF vyhodnotí, že k prípadu nemá dostatok informácií. Napriek tomu som bol však úspešný zatiaľ minimálne v dvoch prípadoch. Tie síce OLAF nedotiahol do úspešného konca sám, no na základe mojich podaní a medializácie dvaja prijímatelia dotácii z vlastnej iniciatívy ukončili tieto projekty, vďaka čomu boli v týchto prípadoch peniaze daňovníkov zachránené.